Dante Alighieri

Nieuniknione jest rozpoczęcie listy bez il Sommo Poeta – najwyższego poety – tak znanego i rozsławionego przez swoje wspaniałe arcydzieło: Boską Komedię; jedno z najbardziej fundamentalnych dzieł przejścia od myśli średniowiecznej do renesansowej, uważane za kluczowe dzieło literatury włoskiej i powszechnej.

Dante był inspiracją dla wielu dzięki jasności myśli i płynności poezji, co sprawiło, że jego wyobraźnia stała się pomostem do umysłów wielu osób. Wszystko to sprawiło, że był jednym z poetów, którzy najbardziej zdecydowanie przyczynili się do ustanowienia języka włoskiego jako języka literackiego. Biografię Dante znajdziesz tutaj: https://www.poet.pl/dante-alighieri-boski-komediopisarz/

Petrarka

Był jednym z najważniejszych włoskich liryków i humanistów, twórcą nowego prądu literackiego. Petrarka był tak wybitną postacią w literaturze włoskiej, że miał istotny wpływ na twórczość takich pisarzy jak William Shakespeare, Edmund Spenser czy Garcilaso de la Vega.

Niccolò Machiavelli

Postacią uczoną, prostolinijną i dla wielu kontrowersyjną był Niccolo Machiavelli. Pisarz, filozof, polityk, dyplomata i urzędnik państwowy, był on autorem słynnej książki zatytułowanej „Książę”, wydanej pośmiertnie w 1531 roku w Rzymie.

Giovanni Boccaccio

Obok Dantego i Petrarki, jest on jednym z ojców literatury włoskiej. W sercach wielu miłośników literatury zapamiętany jest jako autor „Dekameronu”, kluczowej książki, która wprowadziła do literatury europejskiej gatunek krótkiej powieści lub krótkiego opowiadania. To dzieło Boccaccia wyróżniało się spośród wielu innych tym, że było pierwszym w pełni renesansowym dziełem, które poruszało wyłącznie aspekty ludzkie i nie posiadało w swojej tematyce wątków religijnych i teologicznych.

Umberto Eco

Jeszcze kilka lat temu był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli naszych czasów. Wyróżniał się jako pisarz i na nowo zdefiniował semiotykę. Eco odważył się również na gatunek powieści, zyskując sławę w 1980 roku dzięki dziełu „Imię róży”.

Do jego najwybitniejszych i najbardziej znanych powieści należą: Wahadło Foucaulta, Wyspa dnia poprzedniego Baudolino; dzieła, które pozwoliły mu ugruntować pozycję wspaniałego pisarza docenianego na całym świecie.